HEXA ต่อยอดแบรนด์รองเท้าวีแกนสู่ Sustainable Footwear พัฒนาคอลเล็กชันใหม่ ใช้หนังชีวภาพจากไม้ไผ่ และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

HEXA (เฮกซ่า) ต่อยอดแบรนด์รองเท้าวีแกนสู่ Sustainable Footwear พัฒนาคอลเล็กชันใหม่ รองเท้าหนังชีวภาพจากไม้ไผ่และวัดุเหลือใช้ทางการเกษตร ย่อยสลายได้ 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ตอกย้ำตัวตนของแบรนด์ในฐานะ Merciful Living Lifestyle แบรนด์แฟชั่นที่มุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตด้วยความเมตาและเป็นธรรม ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ทั้งการเลือกใช้วัสดุที่ไม่ได้มาจากสัตว์หรือการดูแลการใช้แรงงานในกระบวนการผลิตอย่างยุติธรรม มาวันนี้ HEXA ต่อยอดคอลเล็กชันใหม่ ที่เพิ่มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการใช้หนังชีวภาพหรือ Bio-based Leather มาเป็นวัสดุในการผลิตเพิ่มเติม และเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการของแบรนด์ในฐานะผู้นำสู่การเป็น Sustainable Footwear ที่ตลอดทั้งซัพพลายเชนในห่วงโซ่การผลิตจะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณทราย – รัสรินทร์ มหัทธนารักษ์ เจ้าของและ CEO แบรนด์รองเท้า เฮกซ่า (HEXA) กล่าวถึงการพัฒนารองเท้าคอลเล็กชันใหม่ ชื่อว่า KATE ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเจ้าหญิงแคเธอริน เจ้าหญิงแห่งเวลส์ The Future Queen of England โดยยังคงคอนเซ็ปต์ความเป็น Comfort Vegan Shoes ที่นอกจากยึดมั่นในการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นแล้ว ยังเสริมด้วยการสร้างความยั่งยืนและดีต่อโลกมากขึ้น เพราะในคอลเล็กชันล่าสุด ได้มีการเลือกใช้วัสดุหนังชีวภาพ (Bio-base Leather) ที่ทำมาจากไม้ไผ่ (Veganpine) และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมเครื่องหนังทางเลือกทดแทนใหม่ล่าสุดระดับโลก ​และได้รับรองว่ามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA)

โดย Veganpine bio leather เป็นหนังชีวภาพจากไม้ไผ่ แอปเปิ้ล และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองฉลากผลิตภัณฑ์ของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งหมุนเวียน เช่น วัตถุดิบตั้งต้นจากพืช สัตว์ ทะเล หรือป่าไม้ การใช้วัสดุชีวภาพที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้ง 100% รวมทั้งต้นทางการผลิตโดยใช้พลังงานหมุนเวียนแทนการใช้พลังงานฟอสซิล จึงช่วยลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก และช่วยลดปริมาณขยะจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งมีส่วนทำให้เพิ่มความรุนแรงของปัญหาสภาพอากาศ หรือ Climate Change ซึ่งกำลังเป็นวาระเร่งด่วนที่ทั้งโลกเร่งแก้ไข

สำหรับการเลือกใช้ Veganpine bio leather ของเฮกซ่า เพื่อต้องการสร้างความแตกต่างในการใช้วัสดุทดแทนหนังในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่ทำจากสารเคมีและได้มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ไนลอน โพลีเอสเตอร์ อะคริลิก โพลิโอเลฟิน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ต่างจากธุรกิจหนังแบบดั้งเดิม จึงเป็นที่มาของการตื่นตัวในการหาวัสดุทดแทน หรือเส้นใยประดิษฐ์ที่ทำจากเซลลูโลสจากพืช หรือสร้างใหม่จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ผ้าสำลีหรือไม้ ลินิน ฝ้ายออร์แกนิก ไม้ไผ่ ป่านรามี ปอ เห็ด และเส้นใยจากผลไม้ เป็นต้น ซึ่งโดยรวมแล้ว นี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติในวงการผ้าและหนัง

ทั้งนี้ คอลเล็คชันล่าสุดของ HEXA ยังคงรักษาจุดเด่นของแบรนด์ในการเป็นรองเท้าที่สวมใส่สบาย ใส่ได้นานตลอดทั้งวัน นุ่มสบายไม่กัดเท้า ด้วยพื้นรองเท้าไมโครไฟเบอร์เทคโนโลยี Outlast เช่นเดียวกับที่รองเท้ากีฬาแบรนด์ดังเลือกใช้ ซึ่งผลิตจากซัพพลายเออร์ในอเมริกาที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดการระบบน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งการใช้น้ำมันชีวภาพอย่างน้ำมันละหุ่ง และการใช้ยางรีไซเคิลที่ช่วยลดการสร้างขยะไปยังหลุมฝังกลบได้มากกว่า 300 เมตริกตันต่อปี​ เพื่อให้เฮกซ่าเป็น Sustainable Footwear ที่ไม่ต้องการ​เบียดเบียนคน สิ่งมีชีวิต และธรรมชาติอย่างแท้จริง

“ถึงเวลาแล้วสำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่จะมองย้อนกลับไปดูทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตอย่างจริงจังแล้วตั้งคำถามกับทุกอย่างตั้งแต่วัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต พนักงาน ทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันถูกต้อง และยุติธรรมต่อทุกชีวิตหรือไม่ ซึ่งสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในประวัติศาสตร์ ทั้งๆ ที่มันเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงความเป็นอารยะมากที่สุดของมนุษย์ โดย HEXA มีความเชื่อมั่นในการพัฒนาแฟชั่นอย่างเป็นธรรมได้ โดยไม่ต้องเบียดเบียนคน สิ่งมีชีวิต และธรรมชาติ ถือเป็นการปฏิวัติทางความเชื่อ และวิถีที่จะช่วยให้เรากลับมาเชื่อมต่อกับธรรมชาติ และจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ได้อีกครั้ง”  

Stay Connected
Latest News