เป๊ปซี่โค พัฒนา ‘พาเลทไม้เทียม’ จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว อีกหนึ่งการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย “Journey to Zero Waste”

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ผู้นำด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่ม “เป๊ปซี่” และมันฝรั่งทอดกรอบ “เลย์” ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

ด้วยการส่งมอบพาเลทไม้เทียมซึ่งแปรรูปจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วล็อตแรก ไปยังโรงงานเป๊ปซี่โค ประเทศไทย ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นก้าวย่างของเป๊ปซี่โคในการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก

คุณสุดิปโต โมซุมดา กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและเวียดนาม บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (“เป๊ปซี่โค ประเทศไทย”) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายมันฝรั่งทอดกรอบ “เลย์” ได้เปิดเผยว่า “ความสำเร็จในการผลิตพาเลทไม้เทียมที่ทำมาจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนหลายชั้น (Multilayer plastic packaging – MLP) และนำมาใช้งานที่โรงงานของเรา นับเป็นก้าวย่างสําคัญซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ในการหาหนทางเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเราเชื่อว่าพลังของความมุ่งมั่นการทำงานร่วมกันจะเป็นแรงขับเคลื่อนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอน”

ในฐานะที่เป๊ปซี่โค เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ MLP เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้เร่งขับเคลื่อนพร้อมวางเป้าหมายการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ MLP หลังการบริโภคให้ได้มากที่สุด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพิ่มมูลค่าและสร้างประโยชน์ผ่านการอัพไซเคิล เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  โครงการ “Journey to Zero Waste” มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และประโยชน์ของการนำขยะไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยมุ่งเน้นไปที่การแปรรูปบรรจุภัณฑ์ MLP ใช้แล้ว ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ รวมทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โดยพาเลทไม้เทียมแปรรูปล็อตแรกจากจำนวน 1,000 ชิ้น ได้ถูกจัดส่งไปยังโรงงานเป๊ปซี่โค ประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะแล้ว โดยพาเลทแต่ละชิ้นทำมาจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วจำนวน 24.5 กิโลกรัม รวมถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท MLP จำนวน 19.6 กิโลกรัม หรือการใช้ซองมันฝรั่งทอดกรอบเลย์ ขนาด 25 กรัม จำนวน 7,025 ถุง

นอกจากการแปรสภาพบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วให้เป็นพาเลทไม้เทียมแล้ว  โครงการ “Journey to Zero Waste” ยังได้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มอื่นๆ เช่น แผ่นไม้เทียมที่สามารถนำมาใช้ทำเก้าอี้และโต๊ะนักเรียน เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในชุมชนเกษตรกรในภาคเหนือ และโรงเรียนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษาอีกด้วย

พนักงานบริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมมอบโต๊ะรับประทานอาหาร และเก้าอี้สำหรับพักผ่อน ที่แปรรูปจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว ให้แก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดโปรดเกศเชษฐทราราม และวัดจากแดง เทศบาลตำบลทรงคะนอง เพื่อใช้งาน และร่วมทำกิจกรรมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ “Journey to Zero Waste” ร่วมกับผู้แทนชุมชน โดยโต๊ะและเก้าอี้ดังกล่าว แปรรูปมาจากถุงพลาสติกจำนวน 227.5 กิโลกรัม ซึ่งรวมถึงถุง MLP จำนวน 65,191 ถุง

นอกจากนี้ สัปดาห์นี้ คุณจิม แอนดรูว์ เจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดด้านความยั่งยืน (Chief Sustainability Officer) บริษัท เป๊ปซี่โค นำทีมพนักงานบริษัท เป๊ปซี่โค อิ้งค์ และเป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้การคัดแยกและบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะพลาสติกประเภท MLP เพื่อเก็บกลับและสามารถนำขยะเหล่านี้ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณค่าได้ อาทิ การนำไปทำไม้เทียม ภายใต้โครงการ Journey to Zero Waste และมอบชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับสำหรับรับประทานอาหารจำนวน 8 ชุด เพื่อมอบให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการสนับสนุนทุนสำหรับจัดทำอาหารกลางวันและทุนสำหรับการปลูกแปลงผักสวนครัวบริเวณโรงเรียนเพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนด้วย จำนวน 30,000 บาท รวมถึงร่วมทำกิจกรรมต่อยอดกับชุมชนบ้านไร่ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน เพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชนไร้ขยะ (zero waste community)

โครงการ “Journey to Zero Waste” เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ pep+ (PepsiCo Positive) ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลก ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ครบวงจรอย่างยั่งยืน โดยมีหัวใจสำคัญในกำหนดวิธีการที่บริษัทจะสร้างความเติบโตและคุณค่าจากการดำเนินงานภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรโลก และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่โลกรวมถึงประชากรทั่วโลก

Stay Connected
Latest News