มูลนิธิโคคา-โคล่า จับมือ คิว่า แพลตฟอร์มให้กู้ยืมเงินรายย่อย ดันโครงการ Change Make Her สนับสนุนผู้ประกอบการกว่า 45,000 รายทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

มูลนิธิโคคา-โคล่า ประกาศให้การสนับสนุน โครงการเชนจ์ เมค เฮอร์ (Change Make Her) ซึ่งเป็นความร่วมมือระยะเวลาห้าปีกับ คิว่า (Kiva) องค์กรเพื่อการกู้ยืมรายย่อยไม่แสวงผลกำไร เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการด้อยโอกาสทั่วโลก

มูลนิธิโคคา-โคล่าประกาศถึงความร่วมมือนี้ในงานประชุมสุดยอด “Level the Playing Field” ว่าด้วยความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI Summit) ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นงานประชุมสุดยอดที่ “โคคา-โคล่า” ได้กล่าวถึงการให้การสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก (FIFA Women’s World CupTM) มาอย่างยาวนาน โดย “โคคา-โคล่า” ได้ร่วมงานกับเหล่าพันธมิตรโลกเพื่อผลักดันกลุ่มผู้หญิงและผู้ด้อยโอกาสในแวดวงธุรกิจและสังคมให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

คิว่า (Kiva) เป็นที่รู้จักดีในฐานะแพลตฟอร์มระดับโลกเพื่อการกู้ยืมที่เชื่อมต่อให้ผู้ให้กู้และผู้กู้ยืมสามารถเข้าถึงกันได้อย่างง่ายดายผ่านการระดมทุนจากคนหมู่มาก (คราวด์ฟันดิง) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้บุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

ในอีกห้าปีข้างหน้า โครงการ เชนจ์ เมค เฮอร์ (Change Make Her) จะทำหน้าที่เป็นกองทุนเงินกู้หมุนเวียนให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มประเทศแถบแปซิฟิกใต้ แอฟริกา ลาตินอเมริกา และยุโรป ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรแบบยั่งยืน การปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น้ำ และการค้าขายแบบปลีก

คุณซาเดีย แมดส์แบร์ก ประธานมูลนิธิโคคา-โคล่า กล่าวว่า “เงินที่ผู้กู้ยืมชำระคืนนั้นจะนำกลับไปรวมในกองทุน เพื่อให้ผู้กู้ยืมรายอื่นๆ ทั่วโลกสามารถขอกู้ยืมต่อได้ โครงสร้างดังกล่าวจะทำให้กองทุนที่เดิมมีเงิน 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 39 ล้านบาท) ในปีพ.ศ. 2566 มีปริมาณเงินที่กู้ยืมได้มากถึง 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 160 ล้านบาท) ภายในปีพ.ศ. 2571”

“เรามีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบกันว่า มูลนิธิโคคา-โคล่าได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับคิว่า ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นมากกว่าการให้ในรูปแบบเดิม ๆ” คุณซาเดีย กล่าว “ด้วยการจับมือกับผู้ให้กู้ยืมที่มีความคิดคล้ายกันและพันธมิตรอื่น ๆ มากมายจากทั่วโลก กองทุนเชนจ์ เมค เฮอร์ (Change Make Her Fund) จะทำให้เราและอีกหลายพันคนสามารถให้เงินกู้ยืมและปล่อยให้กู้ต่อได้เรื่อย ๆ โดยเป็นความร่วมมืออันมีรากฐานมาจากความเชื่อที่มีร่วมกันคือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจะช่วยยกระดับชุมชนให้ดียิ่งขึ้นได้”

“ธุรกิจขนาดเล็กเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างอาชีพและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับโลก” คุณซาเดีย กล่าว “เราหวังว่า นอกจากจะเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการโดยตรงแล้ว โครงการเชนจ์ เมค เฮอร์ (Change Make Her) จะทำให้เกิดผลกระทบเป็นระลอกให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้อีก เพราะผู้ประกอบการเหล่านี้ได้ไปสร้างอาชีพและสนับสนุนให้ชุมชนของพวกเขาเจริญรุ่งเรืองต่อไป”

ในระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา คิว่าได้ให้กู้ยืมเป็นจำนวนเงินกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 70,900 ล้านบาท) แก่ผู้กู้ยืมทั่วโลก มากกว่าช่องทางระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงอื่นๆ  โดยเงินที่ให้กู้ยืมกว่า 80% ของคิว่านั้นมีผู้กู้ยืมเป็นผู้หญิง และมีอัตราการชำระคืนอยู่ที่ 96% ส่วนในประเทศไทย คิว่าได้ให้ความช่วยเหลือผ่านการให้กู้ยืมไปมากกว่า 114 ล้านบาท (ประมาณ 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในจำนวนผู้กู้ยืมกว่า 1,600 รายทั่วประเทศ

“คิว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้จับมือกับมูลนิธิโคคา-โคล่าในการขยับขยายงานของเราที่ให้ผู้คนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ผ่านแหล่งกู้ยืมที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้” นายวิชาล กอตจ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคิว่า กล่าว “ความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้อีกหลายพันคน ซึ่งมากกว่าที่เราจะสามารถทำได้เพียงลำพัง ซึ่งเป็นการสื่อให้เห็นถึงพลังแห่งการร่วมมือกันขององค์กรที่ยึดถือคุณค่าที่คล้ายกัน เรารู้สึกขอบคุณมูลนิธิโคคา-โคล่าที่มีเป้าหมายอันแน่วแน่และมุ่งมั่นที่จะทำงานเคียงข้างกันและกัน ในขณะที่เราเดินหน้าส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ การมีส่วนร่วมทางการเงินของเหล่าผู้อพยพ และโซลูชันการไขปัญหาสภาพอากาศในชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลก

ภายในเวลากว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิโคคา-โคล่าได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพทางเศรษกิจในทั่วโลก ซึ่งรวมถึงโครงการ 5by20 ที่มีมายาวนานนับสิบปี ด้วยความร่วมมือระหว่าง เดอะ โคคา-โคล่า คัมปะนี และพันธมิตรผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สามารถส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้หญิงได้แล้วกว่าหกล้านคน

ในโครงการเชนจ์ เมค เฮอร์ (Change Make Her) พนักงาน “โคคา-โคล่า” จะสามารถช่วยสนับสนุนพันธกิจของมูลนิธิโคคา-โคล่า ด้วยการให้เงินกู้ยืมผ่านคิว่าไปยังผู้ประกอบการได้โดยตรง สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของคิว่าได้ที่ www.kiva.org

Stay Connected
Latest News