คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS)  ผงาดบนเวทีโลก โชว์ศักยภาพรางวัล The Top with Triple Crown Accreditation

คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS)  ผงาดบนเวทีโลก โชว์ศักยภาพรางวัล The Top with Triple Crown Accreditation พร้อมเสนอวิธีรับมือการศึกษาในโลกยุคใหม่ ในงานประชุมระดับนานาชาติ The AMBA & BGA Asia Pacific Conference 2023

ศาสตราจารย์ ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School (CBS)  ได้รับเชิญในเวทีระดับโลกให้นำเสนอทิศทางการศึกษาในโลกยุคใหม่โดยใช้โมเดลบริหารธุรกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากที่คณะฯ ได้รับรางวัลมาตรฐานการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับโลกจากสามสถาบัน  คือ AACSB สถาบันการรับรองคุณภาพจากสหรัฐอเมริกา, EQUIS สถาบันการรับรองคุณภาพจากยุโรปและ AMBA สถาบันการรับรองคุณภาพจากสหราชอาณาจักร ที่เมื่อได้ครบจะได้เรียกว่า Triple Crown Accreditation และนอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับจาก QS Ranking  ให้เป็นสถาบันด้านบริหารธุรกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทย 18 ปีต่อเนื่อง จึงได้ขนานนามว่าเป็น  The Top-ranked Business School with Triple Crown Accreditation

ซึ่งในปีนี้คณะได้ฉลองครบรอบ 85 ปี จึงเป็นการเฉลิมฉลองมงกุฎแห่งความภาคภูมิใจ The Top Business School with Triple Crown Accreditation  และมุ่งมั่นที่จะก้าวนำการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของไทยไปสู่ระดับสากลต่อไปโดยการนำเสนอการสร้างการเรียนรู้จริง ประสบการณ์การเรียนที่เป็นของจริงและสร้างบริษัทจริง: Real Applications, Real Learning and Real Business ซึ่งจะมีการบรูณาการหลักสูตรและกิจกรรมให้ไม่เพียงแต่ทันโลกแต่ก้าวล้ำโลก เพื่อผลิตบุคลากรด้านธุรกิจที่มีคุณภาพ รองรับการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆทั่วโลกได้ปฏิบัติตาม ในงานประชุมระดับนานาชาติ  The AMBA &BGA Asia Pacific Conference 2023 ในครั้งนี้ที่มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกร่วมประชุม

ศาสตราจารย์ ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) มีความภาคภูมิใจที่ได้นำชื่อเสียงการศึกษาในประเทศไทยสู่ระดับโลก คณะฯจึงได้สร้างต้นแบบการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ของการศึกษา โดยได้มีการใช้โมเดลการบริหารธุรกิจที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้จริงในรั้วมหาวิทยาลัย ด้วยการสร้างบริษัท Chula Business Enterprise เพื่อให้กลายเป็น Real Business in the School ครั้งแรกของโลกการศึกษาเป็น New Model of Business Ed-Enterprise นำร่องคณะด้านบริหารธุรกิจที่นิสิตได้กลายเป็นผู้เรียนและทำงานในบริษัทควบคู่กันไปผ่านแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์

การก่อตั้งบริษัท Chula Business Enterprise ไม่ใช่บริษัทที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่มาของรายได้ของคณาจารย์แต่จะเป็นการเปิดการสร้างรายได้ให้นิสิตให้ได้มีโอกาสให้นิสิตเรียนรู้ธุรกิจจริง ปฏิบัติงานจริงในรูปแบบบริษัท โดยได้ดำเนินการแล้วภายใต้ CBS Cafe’ และ CBS Mart เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้ทำงานจริงควบคู่ไปกับการเรียน เพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษาทางดิจิตัลจึงทำให้นิสิตสามารถเรียนและทำงานจริงได้ทุกรูปแบบ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเดิมที่ว่านิสิตจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ทำงานจริงต้องรอให้เรียนจบก่อน

ทั้งนี้ งานประชุมระดับนานาชาติ The AMBA & BGA Asia Pacific Conference 2023ภายในงานประชุมมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศทั่วโลกและกล่าวถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาด้านธุรกิจและเทคโนโลยีในเอเชียในอีก 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ การนำนวัตกรรมที่เป็นเลิศมาใช้ในคณะบริหารธุรกิจอย่าง Digitalization and AI , Lifelong Learning, Sustainability, การสร้างพันธมิตรทางการศึกษา และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

Stay Connected
Latest News

นีเวีย จับมือ บิ๊กซี พร้อมอยู่เคียงข้างทุกการดูแล กับโครงการ “นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ชวนมาส่งต่อความห่วงใย ซื้อนีเวีย 1 ชิ้น เท่ากับร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น

ถอดบทเรียนความสำเร็จ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ยกระดับพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน