ส่อง 13 แบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของไทย ประจำปี 2565 AOT ตัวแทนประเทศผงาดคว้า ASEAN’s Top Corporate Brand เป็นที่ 5 ติดต่อกัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022​ ให้องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทย และในอาเซียน ประจำปี 2565 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 สำหรับการมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

CBS ปลื้ม เจ้าภาพร่วม AACSB Asia Pacific Annual Conference ประจำปี 2022 ตอกย้ำมาตรฐานมหาวิทยาลัยธุรกิจระดับโลก

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ  ตอกย้ำผู้นำมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับโลกและเป็นศูนย์กลางสนับสนุนมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีนานาชาติ