คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS)  ผงาดบนเวทีโลก โชว์ศักยภาพรางวัล The Top with Triple Crown Accreditation

คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS)  ผงาดบนเวทีโลก โชว์ศักยภาพรางวัล The Top with Triple Crown Accreditation พร้อมเสนอวิธีรับมือการศึกษาในโลกยุคใหม่ ในงานประชุมระดับนานาชาติ The AMBA & BGA Asia Pacific Conference 2023

หลักสูตรตรีควบโทใหม่จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ  สร้างนักวิทยาศาสตร์ธุรกิจรองรับโลกอนาคต

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School (CBS) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรใหม่เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ (กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ) ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต

IMF ผนึก CBS ร่วมชี้ทางรอดท่ามกลางความความผันผวนของสกุลเงินต่อพลวัตรการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งใหญ่

องค์กรระดับโลก International Monetary Fund (IMF) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) ชี้ทางรอดท่ามกลางความความผันผวนของสกุลเงินต่อพลวัตรการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งใหญ่

CBS จับมือ CREATIVE TALK จัดประกวดแผน ESG ‘The ACI Youth Leadership Summit 2023’ เฟ้นหาโมเดลสร้างธุรกิจยั่งยืน เป็นตัวแทนแข่งระดับภูมิภาค

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) และ CREATIVE TALK ร่วมกันสร้างโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนไทยสู่เวทีสากล The ASEAN-China-India (ACI) Youth Leadership Summit 2023 กับโครงการนำเสนอแผนงานแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างนวัตกรรมด้านความยั่งยืน

คาดตำแหน่งงานใน 5 ปีข้างหน้า​ ลด 14 ล้านตำแหน่ง ​สายงานด้าน AI, Data และ Sustain ยังมีโอกาสเติบโตสูง

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) องค์กรหนึ่งเดียวของไทยที่ได้ร่วมกับ World Economic Forum (WEF) ในการจัดทำและเผยแพร่รายงาน อาชีพในอนาคต (Future of Jobs Report) พบว่าภายในปี 2570 อาจมีงานลดลงสุทธิ 14 ล้านตำแหน่ง หรือ 2% ของการจ้างงานในปัจจุบัน

ทำความรู้จัก ‘ESG +5i’ สูตรลับองค์กร เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนให้ได้ผลดีกว่า และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

การขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตตามแนวทางของความยั่งยืน ภายใต้กรอบของสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม (Governance) หรือ การขับเคลื่อน​ธุรกิจตามกรอบ ESG​ ได้กลายมาเป็นมาตรฐานทั่วไปของการทำธุรกิจในปัจจุบัน

ส่อง 13 แบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของไทย ประจำปี 2565 AOT ตัวแทนประเทศผงาดคว้า ASEAN’s Top Corporate Brand เป็นที่ 5 ติดต่อกัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022​ ให้องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทย และในอาเซียน ประจำปี 2565 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 สำหรับการมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

CBS ปลื้ม เจ้าภาพร่วม AACSB Asia Pacific Annual Conference ประจำปี 2022 ตอกย้ำมาตรฐานมหาวิทยาลัยธุรกิจระดับโลก

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ  ตอกย้ำผู้นำมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับโลกและเป็นศูนย์กลางสนับสนุนมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีนานาชาติ