คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ รับรางวัลใหญ่ 2 รางวัลดีเด่นระดับประเทศจากกระทรวง อว.

ศาสตราจารย์  ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขึ้นแท่นรับรางวัลใหญ่ 2 รางวัลดีเด่นระดับประเทศจากกระทรวง อว.

ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) กล่าวว่า  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้รับ 2 รางวัลดีเด่นระดับประเทศจาก คุณศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) ในงาน Future Thailand ประกอบด้วย

 1)  รางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับรองคุณภาพการศึกษานานาชาติเพิ่มสูงสุด

2)  รางวัลสถาบันการอุดมศึกษาดีเด่นที่มีจำนวนศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นสูงสุด สายสังคมศาสตร์ 

ทั้งสองรางวัลเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพการบริหารการศึกษาอันดับหนึ่งที่มีกลยุทธ์การสนับสนุนการขอตำแหน่งวิชาการของสายคณาจารย์และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนได้อย่างดีเยี่ยมและยังได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายบนเวทีของกระทรวง อว. ในหัวข้อ Future of Education เพื่อ reform อนาคตการศึกษาของประเทศไทย และโชว์วิสัยทัศน์ใหม่ในการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวล้ำโลกในยุคปัจจุบัน

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!