กทม.เผยความสำเร็จ ‘ไม่เทรวม’ 184 ตลาดเข้าร่วม แยกขยะอาหารได้ 75 ตัน/วัน เทียบคาร์บอนเท่าเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ​1,183 เที่ยว

ปัจจุบัน 184 ตลาด จาก 50 เขต ที่เข้าร่วมโครงการ ‘ไม่เทรวม’ สามารถแยกขยะเศษอาหารได้ถึงวันละ 75 ตัน เทียบเท่ากับการลด Carbon footprint หรือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 142.5 ตัน/วัน ​ช่วยลดการใช้พลังงานเทียบเท่า​เที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ​จำนวน 1,183 เที่ยวบิน

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดการขยะในตลาด ว่า ปัจจุบันมีตลาดที่เข้าร่วมโครงการ ไม่เทรวมกับ 50 สำนักงานเขต 50 เขต รวมทั้งหมด 184 ตลาด ซึ่งสามารถแยกขยะเศษอาหารได้ถึงวันละ 75 ตัน โดยขยะดังกล่าวได้นำไปบริหารจัดการด้วยวิธีการ ดังนี้

1.แหล่งกำเนิดจัดการเองผ่านการส่งเกษตรกรโดยตรง 36.6 ตัน/วัน คิดเป็น 49%

2.สำนักงานเขตรับไปทำปุ๋ย 22.3 ตัน/วัน คิดเป็น 30%

3.แหล่งกำเนิดจัดการเองโดยนำไปทำปุ๋ย 5.6 ตัน/วัน คิดเป็น 7%

4.สำนักงานเขตรับไปเลี้ยงสัตว์ 5.1 ตัน/วัน คิดเป็น 7%

และ อื่นๆ 4.9 ตัน/วัน คิดเป็น 7%

“หากจะเทียบให้เห็นความสำเร็จในครั้งนี้ ปริมาณขยะเศษอาหารที่แยกได้ 75 ตัน/วัน เทียบเท่ากับการลด Carbon footprint หรือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 142.5 ตัน/วัน หรือเท่ากับพลังงานที่ต้องใช้ในเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ถึงจำนวน 1,183 เที่ยวบิน”

ทั้งนี้ ภาพรวม Top 5 ของตลาดที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ

1. ตลาดมหานาค (เขตดุสิต): 7.83 ตัน/วัน (เขตรับไปทำปุ๋ย)

2. ตลาดคลองเตย ซอย 8 (เขตคลองเตย): 6.77 ตัน/วัน (เขตรับไปทำปุ๋ย)

3. ตลาดยอดพิมาน (เขตพระนคร): 4.54 ตัน/วัน (แหล่งกำเนิดจัดการเอง – ส่งเกษตรกร)

4. ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย (เขตพระนคร): 4.19 ตัน/วัน (แหล่งกำเนิดจัดการเอง – ส่งเกษตรกร)

5. ตลาดสดลาดพร้าว ซอย 123 (เขตบางกะปิ): 3.87 ตัน/วัน (เขตรับไปทำปุ๋ย)

Stay Connected
Latest News