บ้านปู ผนึก ChangeFusion โรดโชว์ ‘BC4C’ ครั้งแรก ปักหมุดหัวเมืองใหญ่ ดึงคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อน ‘กิจการเพื่อสังคมท้องถิ่น’ ​ขยายเครือข่าย SE Alumni

ขับเคลื่อนมาถึงปีที่ 13 แล้ว สำหรับโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (Banpu Champions for Change: BC4C) เพื่อส่งเสริมความแข็งแรงให้กลุ่มผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม หรือ SE (Social Enterprise) ภายใต้การดูแลของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ สถาบัน ChangeFusion ซึ่งที่ผ่านมาได้บ่มเพาะกิจการเพื่อสังคมพร้อมสร้างเครือข่าย SE Alumni รวมกันได้แล้วกว่า 130 ธุรกิจ

โดยก่อนเปิดตัวโครง​การ​ในปีล่าสุดนี้ ทาง BC4C ได้ทำการออกไปโรดโชว์ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มผู้ประกอบกิจการ SE ในต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะในพื้นที่หัวเมืองใหญ่ของแต่ละภาค ​นำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ ในภาคเหนือ รวมทั้ง​นครราชสีมา ในภาคอีสาน ​นครศรีธรรมราช​ ในภาคใต้ และที่กรุงเทพมหานคร ก่อนจะเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 เมษายน 2567 นี้

สำหรับโครงการในปีที่ 13 นี้ ได้ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด ‘Impactful Locals, National Boost: ชุมชนแกร่ง ไทยแกร่ง’ เพื่อขยายโมเดล SE สำหรับผู้ประกอบกิจการภายในชุมชนหรือท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม​คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่​​​ ​ซึ่งจะมีความเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง ข้อจำกัด รวมทั้งจุดแข็งจุดอ่อน และสามารถพัฒนาโมเดลธุรกิจที่สอดคล้องมาเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับชุมชน รวมทั้งสามารถยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ให้ดีขึ้นได้

คุณรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า BC4C ได้​จัดกิจกรรมโรดโชว์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ เพื่อต้องการค้นหากลุ่มผู้ประกอบการ​รุ่นใหม่ ที่มี Passion ในการพัฒนา​เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับ​ชุมชนหรือท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ ​โดย​นำร่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ ​​มีตลาดขนาดใหญ่ มีประเด็นทางสังคมที่ซับซ้อนหลากหลาย มีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ ขณะที่คนในพื้นที่มีกลุ่มงานฝีมือคุณภาพสูง ที่สำคัญคือมีคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียและพลังที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นแนวร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ รวมทั้งได้โรดโชว์ครบทุกภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนกิจการเพื่อสังคมจากภูมิภาคต่างๆ ทั้งภาคเหนือ อีสาน และภาคใต้ ให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น

“พลังของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่เข้ามาช่วยเสริมความแข็งแรงให้ SE สามารถขับเคลื่อนและเติบโต พร้อมช่วยลดปัญหา​สังคม เช่น ลด​ความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมอาชีพและการศึกษา ร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งไปสู่ระดับชาติ ซึ่งหากปีนี้ได้รับการตอบรับที่ดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากขึ้น โดยเฉพาะกิจการจากท้องถิ่นต่างๆ ก็จะมีกิจกกรรม​โรดโชว์เช่นนี้อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป เพื่อขยาย SE Ecosystem ให้แข็งแรงมากขึ้น ผ่านการ​แชร์ปัญหา องค์ความรู้ และแนวทางแก้ไขจาก SE Alumni ในแต่ละพื้นที่ เพื่อต่อยอดเป็นโมเดลไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่อื่นๆ ​ซึ่งหาก SE ในประเทศมีความแข็งแรงมากขึ้น ​ก็จะมีส่วนช่วยลดปัญหาสังคมในประเทศให้น้อยลงได้” 

คุณสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีเทรนด์คนรุ่นใหม่กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองมากขึ้น การผลักดันให้คนรุ่นใหม่มาร่วมขับเคลื่อน​ธุรกิจด้วยโมเดล SE​ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะสามารถตอบโจยท์ของท้องถิ่น ​ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ แต่​ปัจจุบันจำนวนและความหลากหลายในธุรกิจ SE ของประเทศไทย ยังมีไม่มากนัก ประกอบกับกลุ่มผู้เข้ามาสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องยังมีจำกัด ​​โครงการ BC4C จึงมุ่งเติมเต็มระบบนิเวศ โดยเฉพาะ​การสร้างเครือข่าย SE Alumni ให้กระจายไปในวงกว้างในแต่ละท้องถิ่นได้ครอบคลุมทั่วประเศ ​

“ตลอดระยะเวลาที่เราได้ร่วมทำโครงการ BC4C กับบ้านปู เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ภายใต้การขับเคลื่อนอย่างแข็งขันของ SE ในท้องถิ่น พร้อมได้สร้าง SE Alumni เพื่อมาร่วมแชร์ประสบการณ์ และเป็นแรงบันดาลใจ รวมทั้งมี Best Practice สำหรับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่มองหาโซลูชันเพื่อไปแก้ปัญหาในพื้นที่ตัวเอง แต่ยังคงพบว่ากิจการ SE ของประเทศไทย ยังไม่เติบโตมากนัก ทั้งในด้านสเกลธุรกิจ ความหลากหลายของรูปแบบกิจการ รวมทั้งจำนวนผู้ให้การสนับสนุนที่ยังมีน้อยอยู่”  

ลงพื้นที่​ Connect เครือข่าย SE Alumni

สำหรับกิจกรรมโรดโชว์ครั้งแรกของโครงการ BC4C​ ที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ มีกิจกรรมไฮไลท์ ได้แก่ เวทีทอล์กจาก SE รุ่นพี่  เวิร์กชอปการเขียนแผนธุรกิจ และการเยี่ยมชมกิจการเพื่อสังคม Buddy HomeCare หนึ่งใน Alumni ของโครงการฯ ทั้งนี้ กิจกรรมหลักจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการ SE รุ่นใหม่ในภาคเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 50 กิจการ

พร้อมทั้งยังมีรุ่นพี่ SE Alumni ที่ประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ​อย่าง  ‘Hmong Cyber’ (ม้งไซเบอร์)โดย คุณบุตรพจน์ พลพิพัฒนพงศ์ BC4C รุ่น 9 ได้มาแชร์การพัฒนาโมเดลกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนชาวเขาและกลุ่มชาติพันธุ์ โดยที่เยาวชนเหล่านี้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้และต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว รวมทั้ง ​‘Craft de Quarr’ (คราฟท์เดอคัวร์) โดย คุณยุจเรศ สมนา BC4C รุ่นที่ 8 ที่ช่วยพัฒนา​สินค้าจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ตลอดจนงานศิลปะพื้นเมืองได้รับการสืบทอดและเข้าถึงตลาดในวงกว้างมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้​จัดกิจกรรมเยี่ยมชมความก้าวหน้าของ SE Alumni ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่าง ‘Buddy HomeCare’ (บั๊ดดี้ โฮมแคร์) จากโครงการ BC4C รุ่นที่ 11 ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคมที่ให้โอกาสเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการอบรมเป็นผู้ดูแลผู้สูงวัย หรือ Caregiver ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ซึ่งกิจการดังกล่าวสร้างอาชีพและรายได้ให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้ผู้สูงอายุในพื้นที่เชียงใหม่ ปัจจุบันได้พัฒนา Caregiver ไปแล้ว 177 ราย ขณะที่ผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลสุขภาพเป็นจำนวน 4,048 ราย

ส่วนการขับเคลื่อนโครงการ BC4C ในปีที่ 13 นี้ สามารถเข้าร่วมได้​​ทั้ง Incubation Program ซึ่งเป็นระยะบ่มเพาะหรือเริ่มต้นกิจการ สำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการ SE เพื่อเข้าร่วมเวิร์กช็อป เรียนรู้การนำเสนอแผนธุรกิจ พร้อม​เงินทุนสนับสนุน​กิจการ หากได้รับเลือกเป็น 3 กิจการสุดท้าย รวมทั้ง Acceleration Program สำหรับกลุ่มที่ต้องการ​พัฒนาศักยภาพหรือ​ขยายผล เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการ​ขยายการเติบโต ระดมทุน หรือมองหาพันธมิตรเพื่อขยายสเกลให้ธุรกิจเติบโตได้มากขึ้น

ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม นักศึกษาและผู้มีไอเดียในการเริ่มต้นกิจการเพื่อสังคม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและช่วยแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2567 โดยตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://bit.ly/3V56eSz (Incubation Program) และ https://bit.ly/3IvUKzH (Acceleration Program) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ www.facebook.com/banpuchampions หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 087-075-4815 และอีเมล [email protected]

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” รุ่นที่ 13 ได้แล้ววันนี้ถึง 7 เมษายน 2567 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ facebook.com/banpuchampions

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!