เปิดรายงาน “Thairath Sustainability Report 2024” พบสถิติหน่วยงานเพียง 12% ทั่วโลกบรรลุเป้าหมาย พร้อมเผยมุมมอง ผู้นำองค์กรภาครัฐ-เอกชน ชั้นนำของประเทศ ด้านความยั่งยืนของไทย

ไทยรัฐกรุ๊ป เปิดรายงานหนังสือฉบับพิเศษ “Thairath Sustainability Report 2024” ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ แนวคิดและกลยุทธ์ความยั่งยืนจากผู้นำประเทศ ผู้นำองค์กรชั้นนำ และอาจารย์จากภาควิชาการที่เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดเรื่องราวความยั่งยืนให้กับประชาชน