สสส.ชวนคนสูงวัยใจอาสา OLD-Lunteer มาปล่อยพลังบวก

ในปี พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หรือที่เรียกว่า Complete Aged Society โดยคาดการณ์ว่าประชากรไทยที่ก้าวสู่วัยชรา จะมีตัวเลขแตะถึง 13 ล้านคน! การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลง