ไทยยูเนี่ยน ร่วมโครงการลดขยะทะเล กับสมุทรสาครพัฒนาเมือง ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดสมุทรสาคร

อาสาสมัครช่วยกันเก็บขยะจำนวน 1,004 กิโลกรัม จากพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณริมเขี่อนสถานีรถไฟบ้านแหลม และวัดแหลมสุวรรณาราม ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทที่มุ่งดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล

หลักทรัพย์บัวหลวงจัด CSRชวน พนง.ล่องแก่งเก็บขยะ

เขื่อนขุนด่านปราการชล ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม จากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ แน่นอนว่าเมื่อมีผู้คนเข้าท่องเที่ยวจำนวนมาก ก็ทำให้เกิดปัญหาขยะล้นในพื้นที่ตามมา