OR จับมือ ไปรษณีย์ไทย ทดสอบการใช้ EV Bike ของ ไทยฮอนด้า ขนส่งสินค้าและพัสดุ  พร้อมพัฒนาความร่วมมือการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

OR  และ ไปรษณีย์ไทย นำร่องการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike) เพื่อขนส่งสินค้าและพัสดุ โดยไปรษณีย์ไทยจะใช้ EV Bike จากไทยฮอนด้า 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น PCX Electric และรุ่น BENLY e: ในการขนส่งสินค้าและพัสดุให้แก่ลูกค้า นำร่องที่ทำการไปรษณีย์ 2 แห่ง ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ และที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร กรุงเทพฯ