ซีพีออลล์ ผนึก All Now ขับเคลื่อน​ EV Vision สู่ผู้นำ Green Logistics เดินหน้าใช้รถบรรทุกไฟฟ้า รองรับการกระจายสินค้าเข้า 7-Eleven พร้อมต่อยอดให้บริการนอกเครือในอนาคต

“ออลล์ นาว” (ALL NOW) ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำธุรกิจโลจิสติกส์สีเขียว ประกาศดำเนินโครงการ EV Vision นำเข้ารถบรรทุกไฟฟ้ามาใช้ในการขนส่งกระจายสินค้าเข้าสู่สาขา 7-Eleven นำร่องพื้นที่โซนนนทบุรี พร้อมตั้งเป้ามีรถบรรทุกไฟฟ้าให้บริการ 100 คันภายในปี 2567 ต่อยอดโซนกรุงเทพฯและปริมณฑล พร้อมวางแผนขยายการให้บริการไปสู่ธุรกิจอื่นๆ สอดคล้องเป้าหมายการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์

ม.มหิดลเปิดรายวิชาขนส่งยั่งยืนออนไลน์ สู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs โลก

โลกที่กำลังมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ ภายใน 7 ปีข้างหน้า จะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับ “การใช้” และ “การดูแลรักษา” ที่ดีต่อโลกเพื่อคนรุ่นหลัง