กลุ่มเซ็นทรัล เปิดโครงการ “Million Gifts Million Smiles” ปีที่13 แบ่งปันรอยยิ้ม ส่งมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ สานสายสัมพันธ์แห่งความห่วงใย

ความสุข ความสนุก รอยยิ้ม โอกาส ความห่วงใย และกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศสู่น้องๆ ในจังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดอื่น กับโครงการ “Million Gifts Million Smiles” ปีที่13 (มิลเลี่ยนกิฟท์  มิลเลี่ยนสมายล์) ของขวัญจากใจ  เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ