กรุงศรี ออโต้ เดินหน้าสร้างโอกาสทางการศึกษา ส่งโครงการ “Krungsri Auto Electrify the Future สร้างไฟ ให้อนาคต” มอบแผงโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำโดย นายคงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา เปิดโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ “Krungsri Auto Electrify the Future สร้างไฟ ให้อนาคต”