นิสิต BBA จุฬาฯ คว้าแชมป์โลกและกวาดเรียบ 10 รางวัล การประกวดแผนธุรกิจในเวทีระดับโลก

ทีมนิสิตหลักสูตรนานาชาติบริหารธุรกิจ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติกวาดรางวัลจากเวทีการประกวดแผนธุรกิจระดับโลกกว่า 10 รางวัลในช่วงปีที่ผ่านมา ตอกย้ำความสำเร็จที่น่าชื่นชมของนิสิต BBA จุฬาฯ ที่มีศักยภาพทัดเทียมนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกทั้ง University of Florida, HEC Montréal, University of Alberta, Maastricht University, Nanyang University ฯลฯ

MBA Chula พร้อมพัฒนาทักษะใหม่แห่งอนาคตสำหรับการเป็นผู้นำองค์กรธุรกิจ

ในโลกยุคใหม่ที่ทักษะจำเป็นแห่งอนาคตการทำงานกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างมาก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MBA Chula) พร้อมช่วยเสริมสร้างทักษะ และ ความรู้ใหม่ๆ สำหรับการเป็นผู้นำในอนาคต ผ่านหลักปรัชญาการเรียนรู้ (5C)

อาร์เอส กรุ๊ป จับมือ จุฬาฯ เปิดหลักสูตร ‘Entertainmerce’ เพิ่มทักษะนิสิตจุฬาฯ สร้างเยาวชนแห่งอนาคต ให้พร้อมสู่การทำงานโลกยุคเอไออย่างมืออาชีพ

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป โดย คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร องค์ความรู้นวัตกรรมทางธุรกิจ ‘Entertainmerce ‘ ติดอาวุธทางความคิดให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเยาวชนแห่งอนาคตให้เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกยุคเอไอการทำงานอย่างมืออาชีพ

‘ความยั่งยืน’ จุดอ่อนประเทศไทย รั้งท้ายตาราง อันดับ 88 จาก 107 ประเทศทั่วโลก คะแนนรวม 40 เต็มร้อย

‘ความยั่งยืน’ ประเทศไทย รั้งท้ายโลก ติดอันดับ 88 จาก 107 ประเทศ คะแนนรวม 40 เต็ม 100 ซึ่งยังถือเป็นจุดอ่อนที่เข้ามาถ่วงศักยภาพการพัฒนาในอนาคตโดยรวมของประเทศ

หลักสูตรตรีควบโทใหม่จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ  สร้างนักวิทยาศาสตร์ธุรกิจรองรับโลกอนาคต

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School (CBS) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรใหม่เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ (กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ) ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต

IMF ผนึก CBS ร่วมชี้ทางรอดท่ามกลางความความผันผวนของสกุลเงินต่อพลวัตรการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งใหญ่

องค์กรระดับโลก International Monetary Fund (IMF) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) ชี้ทางรอดท่ามกลางความความผันผวนของสกุลเงินต่อพลวัตรการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งใหญ่

CBS จับมือ CREATIVE TALK จัดประกวดแผน ESG ‘The ACI Youth Leadership Summit 2023’ เฟ้นหาโมเดลสร้างธุรกิจยั่งยืน เป็นตัวแทนแข่งระดับภูมิภาค

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) และ CREATIVE TALK ร่วมกันสร้างโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนไทยสู่เวทีสากล The ASEAN-China-India (ACI) Youth Leadership Summit 2023 กับโครงการนำเสนอแผนงานแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างนวัตกรรมด้านความยั่งยืน

คาดตำแหน่งงานใน 5 ปีข้างหน้า​ ลด 14 ล้านตำแหน่ง ​สายงานด้าน AI, Data และ Sustain ยังมีโอกาสเติบโตสูง

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) องค์กรหนึ่งเดียวของไทยที่ได้ร่วมกับ World Economic Forum (WEF) ในการจัดทำและเผยแพร่รายงาน อาชีพในอนาคต (Future of Jobs Report) พบว่าภายในปี 2570 อาจมีงานลดลงสุทธิ 14 ล้านตำแหน่ง หรือ 2% ของการจ้างงานในปัจจุบัน

ส่อง 13 แบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของไทย ประจำปี 2565 AOT ตัวแทนประเทศผงาดคว้า ASEAN’s Top Corporate Brand เป็นที่ 5 ติดต่อกัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022​ ให้องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทย และในอาเซียน ประจำปี 2565 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 สำหรับการมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

The Most Powerful Brands of Thailand 2022 ประกาศผลสุดยอดแบรนด์ทรงพลังครั้งที่ 6 กับ 30 แบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในประเทศ จากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง The Most Powerful Brands of Thailand 2022” ใน 30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับเป็นการสำรวจแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้บริหารแบรนด์ รวม 30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย