Dow หนุน ‘ลด โลก เลอะ’ สร้างพฤติกรรมแยกขยะในครัวเรือน

ดาว ประเทศไทย จัดกิจกรรม “ลด โลก เลอะ” ส่งสามล้อไฟฟ้าวิ่งรับบริจาคพลาสติกใช้แล้ว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและนำพลาสติกใช้แล้วมาหมุนเวียนสร้างประโยชน์ โดยร่วมมือกับเทศบาลเมืองบ้านฉาง นำร่องรณรงค์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง ดีเดย์ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา