ไทยเบฟ ส่งมอบ ‘ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก’ ต่อเนื่องปีที่ 23 ขับเคลื่อนโครงการ ‘ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว’ ปีที่ 23

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน พร้อมส่งมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” (Eco Friendly Blanket)” สานต่อแนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23