มูลนิธิโคคา-โคล่า จับมือ คิว่า แพลตฟอร์มให้กู้ยืมเงินรายย่อย ดันโครงการ Change Make Her สนับสนุนผู้ประกอบการกว่า 45,000 รายทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

มูลนิธิโคคา-โคล่า ประกาศให้การสนับสนุน โครงการเชนจ์ เมค เฮอร์ (Change Make Her) ซึ่งเป็นความร่วมมือระยะเวลาห้าปีกับ คิว่า (Kiva) องค์กรเพื่อการกู้ยืมรายย่อยไม่แสวงผลกำไร เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการด้อยโอกาสทั่วโลก