H&M จับมือ LanzaTech เปิดตัวคอลเลกชันใหม่เสื้อกีฬาผลิตจาก CO2 ที่ดักจับจากโรงถลุงเหล็ก

ยักษ์ใหญ่ฟาสต์แฟชั่นอย่าง H&M ยังคงสร้างสรรค์โซลูชั่นที่ตอบโจทย์บริบททางสิ่งแวดล้อมในการลดปัญหาโลกร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2040

นักวิจัยเผย กังหันลมในอนาคต อาจมากกว่าแค่ผลิตพลังงานสะอาด แต่ช่วยทั้งดักจับ CO2 และผลิตปูนซีเมนต์จากอากาศ

เป็นที่ทราบกันดีว่า กังหันลม เป็นเครื่องจักรกลสำคัญอย่างหนึ่งในการผลิตพลังงานสะอาดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาอย่างยาวนาน แม้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา กังหันลมอาจไม่ค่อยได้รับการพูดถึงมากเท่าไหร่นัก เมื่อเทียบกับพลังงานสะอาดชนิดอื่น แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันว่า กังหันลมเป็นโซลูชันในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนมาอย่างยาวนาน 

SCGC จัดสรรที่ดิน 14 ไร่ สร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพิ่มพื้นที่สีเขียวปอดแห่งใหม่ให้ชุมชน ส่งเสริมวิถีสังคมคาร์บอนต่ำ

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล มุ่งดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance)

Climeworks เผยโฉมโรงงานดักจับ CO2 ใหญ่ที่สุด คาดช่วยดึงคาร์บอนจากอากาศได้ 36,000 ตันต่อปี

คาร์บอนไดออกไซด์นับเป็นปัจจัยหลักสำคัญอย่างหนึ่งของปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิดและสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มขึ้นของปริมาณคาร์บอนในอากาศนั้น ส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เรานั่นเอง ส่งผลให้ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญและร่วมแรงร่วมใจเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณคาร์บอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์