“ลุงอุ๋ย” ใจดี เป็นไกด์พาเด็ก ๆ เข้าค่าย”ป๋วย เรนเจอร์ จูเนียร์” ปลูกฝังเยาวชนเป็นคนดีของชาติ

“ลุงอุ๋ย”วางมือจากการเงินมาเป็นไกด์พาเด็ก ๆ เข้าค่าย“ป๋วย เรนเจอร์ จูเนียร์” สืบสานปณิธาน “คุณปู่ป๋วย” ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าทำความดี เพื่อประเทศชาติต่อไป  

PTTEP Teenergy ปลุกพลังนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ช่วยพลิกฟื้นสิ่งแวดล้อมทางทะเล

“ค่ายนี้ทำให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวมาก จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ถึงแม้ว่าจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็เชื่อมั่นว่า “คนละไม้คนละมือ” จะสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นได้”