Thailand’s Unsustainable Development Review ส่อง 10 ความท้าทาย ดึงประเทศไทยไม่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

SDG Move จัดทำแบบสำรวจการรับรู้ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาที่เป็นความท้าทายของไทย ผ่านการทำแบบสอบถาม “Thailand’s Unsustainable Development Review: 7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ” ช่วงระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 ผ่านการส่งแบบสอบถามให้เปิดทำแบบสาธารณะ จากผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 227 คน

Muttersholtz หมู่บ้านในฝรั่งเศส Role Model ด้านความหลากหลายทางพลังงานหมุนเวียน​ เตรียมเพิ่มกำลังผลิต 14 เท่า ขยายพื้นที่ใช้งานนอกเทศบาล

ปัจจุบันราคาพลังงานไฟฟ้าในฝรั่งเศสพุ่งสูงขึ้นกว่าเท่าตัว ​ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน แต่หมู่บ้าน Muttersholtz กลับได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากภาวะดังกล่าว