YDM ชี้ CDP “กระดูกสันหลัง” ของการทำมาร์เก็ตติ้ง ทรานส์ฟอร์มฯ

วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) หรือ YDM เอเจนซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการรวมพลังของเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตธุรกิจแบบ Full-Funnel