ดีลอยท์เผย อินไซต์ ‘เจนซี-มิลเลนเนียล’ ประเทศไทย หวังน้อยลง เครียดน้อยลง แต่กังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก  

เจนซีและมิลเลนเนียลในประเทศไทย มีความเครียดและความกังวล​เรื่องต่างๆ น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา โดยค่าครองชีพเป็นต้นเหตุของความกังวลอันดับ 1 ขณะที่เรื่องเศรษฐกิจและสังคม คนไทยทั้งสองกลุ่มมีความคาดหวังจากภาครัฐและภาคเอกชนลดลง แต่หันมาเชื่อในพลังของตนเองในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีเป้าหมายในการทำงานชัดเจน ต้องการทำงานที่ตรงตามความมุ่งหมาย (Purpose) ของตน โดยเลือกที่จะอยู่กับองค์กรที่เห็นคุณค่าตรงกัน และเลือกที่จะไม่ทำในสิ่งที่ขัดกับคุณค่า ของตัวเอง

ผู้บริหารระดับสูงมอง ‘สภาพอากาศ’ คือปัญหาเร่งด่วน 75% เพิ่มเม็ดเงินลงทุนเพื่อความยั่งยืน พร้อมรับขยับมากขึ้น แต่ยังห่างไกลการเป็น ‘วัฒนธรรมองค์กร’

ดีลอยท์เผยผลศึกษา CXO Sustainability Report: Accelerating the Green Transition ประจำปี 2023 รายงานฉบับนี้ เกิดจากการสำรวจกลุ่มผู้บริหารระดับ CxO หรือกลุ่มผู้บริหารสูงสุด ในระดับ C Level มากกว่า 2,000 คน ใน 24 ประเทศ

‘พิษเงินเฟ้อ’ ส่งผลชาวเยอรมันบริโภคสินค้าเพื่อความยั่งยืนลดลง มากกว่าครึ่งเลิกจ่ายส่วนต่างที่แพงกว่าสินค้าทั่วไป

อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคชาวเยอรมันอย่างเห็นได้ชัด

หากไม่เร่งแก้ไขปัญหา Climate Change จะกระทบเศรษฐกิจโลกกว่า 6,230 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง 50 ปี

จากรายงาน Global Turning Point Report ของดีลอยท์ ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนั้นอาจทำให้เศรษฐกิจโลกได้รับความเสียหายถึง 178 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 6,230 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง 50 ปีข้างหน้า เว้นแต่ผู้นำระดับโลกจะร่วมมือสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบเพื่อดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ดีลอยท์ชี้ผลสำรวจ ผู้บริหารระดับCxO กังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพิ่มขึ้น แต่กลับไม่รีบแก้ปัญหา

รายงานเรื่อง 2022 CxO Sustatinability Report: The Disconnect Between Ambition and Impact ของดีลอยท์ที่เผยแพร่ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเผยว่า ผู้บริหารระดับ CxO ทั่วโลกมีความกังวลในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มมากขึ้น และมองว่าโลกมาถึงจุดที่ต้องลงมือทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง