บิ๊ก DMT ปลื้มผลศึกษาการใช้โทล์ลเวย์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ยามเศรษฐกิจไม่ดี ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือ​ เอ็มดี DMT ผุดไอเดียศึกษาเปรียบเทียบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และการปล่อยมลพิษระหว่างการเลือกใช้ทางยกระดับและถ.พื้นราบในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยให้ทีมซุ่มเก็บข้อมูลการประหยัดเวลาการเดินทาง, การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และการปล่อยมลพิษ ซึ่งผลการวิจัยนี้นำเสนอและได้รับการรับรองจากที่ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 จัดที่ จ.ภูเก็ด ว่าการใช้โทล์ลเวย์ทำให้ประหยัดทุกทาง ที่สำคัญคือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเชิงเศรษฐศาสตร์ถึง 1,284 ล้าน บ.ต่อปี นึกภาพว่าถ้าไม่มีโทล์ลเวย์สภาพการจราจรบนวิภาฯ จะยิ่งวิกฤติมากขนาดไหน จ่ายเงินไม่เท่าไร แต่คุ้มค่าเวลาและไม่เสียสุขภาพจิตบนถนนนานๆ  ดร.ศักดิ์ดา ฝากบอกทิ้งท้าย ​ไว้มีเวลาจะเล่าให้ฟังแบบยาวๆ กันไปเลยจ้า

พลังและความสำเร็จในเรื่อง CSR มาจากพนักงานทุกคน

ธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ โทลล์เวย์ กล่าวเสมอว่า ดำเนินธุรกิจไม่ใช่การมองแค่ตัวเราเอง แต่ต้องมองสังคมรอบข้าง