“พัชรวาท” ลุยตรวจราชการเชียงราย เร่งรัด 17 โครงการแก้ปัญหา – พัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 กำชับทุกหน่วยงานจับมือแก้ไฟป่า – PM 2.5 สั่งเร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้งบูรณาการร่วมจังหวัด ลั่นบุคลากรต้องสแตนบายด์ให้บริการประชาชน 24 ชั่วโมง

“พัชรวาท” ลุยตรวจราชการเชียงราย เร่งรัด 17 โครงการแก้ปัญหา – พัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 กำชับทุกหน่วยงานจับมือแก้ไฟป่า – PM 2.5 สั่งเร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้งบูรณาการร่วมจังหวัด ลั่นบุคลากรต้องสแตนบายด์ให้บริการประชาชน 24 ชั่วโมง