ตลาดคาร์บอนเครดิต​ไทย ราคาเฉลี่ยเพิ่ม​ 3 เท่าตัว โครงการ ‘ปลูกป่า’ แพงสุดแห่งปี 2565 ขายได้ 2 พันบาท/tCO2e 

ข้อมูลจาก ‘วิจัยกรุงศรี’ ระบุว่า แม้ปริมาณและมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย ในช่วง 8 เดือนแรก ของปี 2566 จะลดลงจากปีก่อนหน้า แต่ยังคงมีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าภาพรวมของทั้งปี 2564 มากกว่า 2  เท่า ขณะที่ราคาเฉลี่ยจากทั้งปี 2565 เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว

 บพท.-ธนาคารโลก สานพลังปั้น”เชียงใหม่-นครสวรรค์-ขอนแก่น-ระยอง-ภูเก็ต” ปูทางท้องถิ่นระดมทุนสร้างระบบการคลังตัวเองอัดฉีดเศรษฐกิจ-ลดเหลื่อมล้ำ

สบน.หนุนแนวทางท้องถิ่นพึ่งพาตัวเองด้านงบประมาณ ใน 5 จังหวัดนำร่อง “เชียงใหม่-นครสวรรค์-ขอนแก่น-ระยอง-ภูเก็ต” ตามข้อค้นพบของงานวิจัยร่วม บพท.-ธนาคารโลก-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อลดภาระการคลังรัฐบาล สร้างความอยู่ดีกินดีแก่ประชาชน และสร้างความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่