‘ทักษะ’ มาก่อน ‘ประสบการณ์’ โมเมนตัมใหม่ ‘ตลาดงาน’ ยุคทาเลนต์ขาดแคลน เมื่อ AI Effect ส่งผล​ Jobs Landscape เปลี่ยน

การเติบโตของเทคโนโลยี AI ที่​เข้ามามีบ​​​ทบาทสำคัญในโลกยุคปัจจุบันมากขึ้น​ โดยเฉพาะใน ‘ตลาดแรงงาน’ ที่นำมาสู่​ความกังวลว่าการพัฒนา AI อาจ​ทำให้งานในหลายๆ ตำแหน่งต้องหายไปเพราะถูกทดแทนด้วย AI แต่ขณะเดียวกัน ก็นำมาสู่การเกิดตำแหน่งงานใหม่ๆ ในตลาดด้วยเช่นเดียวกัน