TMI บริจาคหลอดไฟให้สวนสาธารณะจตุจักร [PR.NEWS]

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI ผลิตอุปกรณ์ควบคุมแสงสว่างมาตรฐานตามแนวทางการประหยัดพลังงาน เพื่อใช้ประโยชน์ ในการควบคุมอุปกรณ์ส่องสว่าง ภายในบ้านพัก อีกทั้งยังใช้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบ สาธารณูปโภคพื้นฐาน ในหลายประเทศทั่วโลก