TQMalpha ขยายน่านน้ำเติบโตมากกว่าแค่ประกัน สู่กลุ่มการเงิน เทคโนโลยี ตั้งเป้าเข้าถึงลูกค้าได้ 10 ล้านคน ในปี 2026

Big Change ในรอบ 69 ปี สำหรับธุรกิจโบรกเกอร์ประกันชั้นนำของประเทศอย่าง TQM กับการประกาศทรานสฟอร์มขยายเข้าไปสร้างโอกาสในน่านน้ำใหม่จาก Core Business เดิมในธุรกิจประกัน มาสู่กลุ่ม  Financial และแพลตฟอร์มเทคโนโลยี