บางจากผนึก 2 ยักษ์ใหญ่ Food Chain ขยายพันธมิตรโครงการ ‘ทอดไม่ทิ้ง’ รับซื้อน้ำมันใช้แล้วจาก ‘ไก่ 5 ดาว’ และ ‘S&P’ นำไปผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF)

ผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก นำโดย คุณธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการวิศวกรรมและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารและพนักงานบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บางจากฯ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ธนโชค ออยล์ไลท์ จำกัด นำโดย คุณธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช กรรมการผู้จัดการ