อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดแพ็กเกจจัดประชุมอย่างยั่งยืน รับดีมานด์ผู้จัดงานมองกรอบ ESG เพิ่มมากขึ้น

การขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนให้ความตระหนักเพิ่ม​มากขึ้น รวมทั้งในธุรกิจไมซ์ (MICE) ที่ผู้จัดงานต่างมองหาแนวทางในการจัดประชุม นิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าต่างๆ ทั้งในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ตามแนวทางในการรจัดงานอย่างยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น