SMC จับมือไอเคคร๊าฟท์ คิดค้นนวัตกรรมเส้นใยอัจฉริยะยับยั้งโควิด-19

SMC ร่วมมือกับไอเคคร๊าฟท์ ลุยโครงการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก “AVATM Anti-Viral Allergy Free” นวัตกรรมสิ่งทอต่อสู้โควิด-19 ยกระดับเป็นสถานพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย ที่นำนวัตกรรม AVATM มาใช้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอทุกชนิด พร้อมเปิดตัวใช้ใน “ห้องผู้ป่วยพิเศษละมุนใจ ไกลโควิด” ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564 นี้