ยูนิโคล่ ประเทศไทย สานต่อแคมเปญ JOIN: THE POWER OF CLOTHING ร่วมมือกับ GC จัดกิจกรรมลดขยะในทะเล ที่ จ. ระยอง เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและช่วยกันทำให้โลกนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น 

ระบบนิเวศทางมหาสมุทรและทะเลถือเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดออกซิเจนสำคัญให้กับโลกใบนี้ แต่ปัจจุบันกำลังถูกคุกคามจากมลพิษอย่างหนัก โดยเฉพาะขยะต่างๆ ที่ไหลรวมกันลงสู่ทะเล