โลตัส จับมือ Altervim เดินหน้าเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในโลตัส 100 สาขาทั่วไทย ขานรับ ‘Bangkok Goals’ ขับเคลื่อนเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG 

โลตัส ผู้นำค้าปลีกไทย ขานรับ Bangkok Goals เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG จากการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค โดยความมุ่งหมายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของโลตัส ที่เน้นการดำเนินงานบนพื้นฐานความยั่งยืนในทุกมิติของธุรกิจ