วงการโฆษณายักษ์ใหญ่ ร่วมมือสู้การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ

กระตุ้นการปฏิบัติร่วมกันอย่างเร่งด่วนเพื่อประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเริ่มต้นที่กลุ่มคน Gen Z ประมาณ 17 ล้านคนที่จะมีสิทธิในการออกเสียงด้านสภาพภูมิอากาศ และปัญหาสังคมต่างๆ