เปิดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสิ่งแวดล้อม เน้นความสมดุลย์ที่ยั่งยืน

นับถอยหลังสู่ปี 2580 หรืออีก 20 ปีข้างหน้า เมืองไทยต้องมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน วันนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเริ่มสร้างควารมตระหนักรู้ทำให้ทุกคนในชาติเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมๆ ไปกับสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นกัน

4 ธ.ค. ประกาศงดใช้ “ถุงพลาสติก”ทั่วประเทศ เพื่อ “วันสิ่งแวดล้อมไทย”

ปีนี้ ”วันสิ่งแวดล้อมไทย” ดูจะคึกคักเป็นพิเศษ เพราะไม่เพียงแต่ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการงดใช้ถุงพลาสติกเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการอื่น ๆ ทั่วประเทศจับมือกับกระทรวงทรัพยากรฯ จัดแคมเปญรณรงค์งดการให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างร้าน ถือเอาฤกษ์ดีเดย์ 4 ธ.ค. “วันสิ่งแวดล้อมไทย”

จากทุนการศึกษาใน “ป่า” สู่ Flagship Project & Knowledge Sharing

ถ้าพลิกอ่านนวนิยายแล้วเกิดจินตนาการ เมื่อ รพินทร์ ไพรวัลย์ นำ พันโท หม่อมราชวงศ์ เชษฐา วราฤทธิ์ พันตรี ไชยยันต์ อนันตรัย และแพทย์หญิง หม่อมราชวงศ์หญิง ดาริน วราฤทธิ์ ผ่านหุบลงป่าโปร่ง สู่ไพรมหากาฬ….