9 Insight เกี่ยวกับตัวเลข ‘วันหมดอายุ’ ของตลาดอเมริกา มากกว่าแค่บอกเวลาบริโภค แต่คุมทั้ง Food Waste แถมช่วยสโตร์บริหารสต็อก

ตามปกติสินค้าที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดมักจะต้องมีการกำหนดวันหมดอายุ ซึ่งเรามักจะคุ้นเคยรูปแบบการระบุวันที่บนฉลาก คือ วันที่ควรบริโภคก่อน (Best Before) ซึ่งเป็นการกำหนดระยะเวลาที่ดีที่สุดในการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ัน แม้ว่าจะล่วงเลยวันที่ระบุไปแล้วก็ยังคงสามารถบริโภคสินค้านั้นๆ ได้ กับอีกรูปแบบคือการระบุ วันหมดอายุ (Expired Date) ซึ่งหมายถึงวันสุดท้ายที่จะสามารถบริโภคผลิตภัณฑ์น้ันได้ และหากล่วงเลยวันที่ระบุไว้แล้วไม่ควรนำไปบริโภคเพราะอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้

เกาหลีใต้ปรับเปลี่ยนระบบการติดฉลากวันหมดอายุ ลดปริมาณขยะอาหาร

เกาหลีใต้ ประกาศปรับเปลี่ยนกฎหมายเกี่ยวกับการติดฉลากวันหมดอายุสินค้า เป็นครั้งแรกในรอบ 38 ปี โดยเริ่มกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2566 เป็นต้นไป