‘คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด’ Vulcan Coalition สตาร์ทอัพเพิ่มสกิลกลุ่มเปราะบางให้เข้ากับงานมูลค่าสูง

ในประเทศไทยมีคนพิการมากกว่า 1.7 ล้านคน แต่มีเพียง 30% เท่านั้น​ ที่มีงานทํา ขณะที่ข้อมูลด้านประสาทวิทยาพบว่า ​บุคคลที่มีความพิการทางการมองเห็น หรือการได้ยินบางคนนั้น มีประสาทส่วนการรับรู้ที่พิเศษกว่าบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นการชดเชยความบกพร่องของระบบประสาทในส่วนที่เสียไป