AIS มอบ 6.5 ล้านบาทสร้าง”หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต”ให้รพ.จุฬา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงมีความน่าเป็นห่วง ด้วยยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาคสาธารณสุขไทยมีข้อจำกัดมากมายในการรับมือในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการผู้ป่วยกับจำนวนเตียงที่หลายโรงพยาบาลจัดหาไว้ไม่สามารถรองรับได้ ล่าสุด AIS จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณสร้าง “หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ” (Field Cohort Ward) ให้กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่ยังรอเตียงเพื่อเข้ารับการรักษา

ท่ามกลางวิกฤติโควิด Earth Day ปีนี้ นักเคลื่อนไหวต้องย้ายมาประท้วงแบบ livestream

วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่คนทั้งโลกจะออกมาร่วมแสดงพลังผ่านกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้คนตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันแก้ปัญหาและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับโลกใบนี้

วิกฤติโควิดแพร่พิษใส่ Cathay Pacific เคยโกยผู้โดยสารวันละ1แสนวันนี้เหลือเพียง 582คน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กำลังส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆอย่างรุนแรง โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศที่หลายๆบริษัทต่างหามาตรการรองรับทุกรูปแบบเพื่อพยุงธุรกิจไว้