ตลาดคาร์บอนเครดิต​ไทย ราคาเฉลี่ยเพิ่ม​ 3 เท่าตัว โครงการ ‘ปลูกป่า’ แพงสุดแห่งปี 2565 ขายได้ 2 พันบาท/tCO2e 

ข้อมูลจาก ‘วิจัยกรุงศรี’ ระบุว่า แม้ปริมาณและมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย ในช่วง 8 เดือนแรก ของปี 2566 จะลดลงจากปีก่อนหน้า แต่ยังคงมีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าภาพรวมของทั้งปี 2564 มากกว่า 2  เท่า ขณะที่ราคาเฉลี่ยจากทั้งปี 2565 เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว

‘วิจัยกรุงศรี’ คาดตลาดคาร์บอนเครดิตไทยจะเผชิญภาวะ Supply Shortage ​ชี้แม้มีการรับรองเพิ่มมากขึ้น แต่ช่วยลด​ก๊าซเรือนกระจกลงได้เพียง 1.2% ของปริมาณการปล่อย

วิจัยกรุงศรี เผยแพร่รายงาน ‘คาร์บอนเครดิต กลไกพิชิตเป้าหมายความยั่งยืน’ โดยอัพเดทต​ลาดคาร์บอนเครดิตทั่วโลก ตามรายงาน​ State and Trends of Carbon Pricing 2023 ของธนาคารโลก ระบุว่า ปริมาณคาร์บอนเครดิตทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในช่วงปี 2561-2565 โดยอยู่ที่ 475 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e) ในปี 2565