สกพอ.-เจโทรฯ ร่วมขับเคลื่อนลงทุน 5 กลุ่มเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่อีอีซี

เจโทร กรุงเทพฯ จัดงานสัมมนา “Thailand – Japan: Sustainable Business Online Seminar For Carbon Neutrality” ขยายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน เดินหน้าลงทุน-เสริมความร่วมมือใน 5 สาขา ห่วงโซ่การผลิต โลจิสติกส์ ดิจิทัล พัฒนาบุคลากร และ เศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) เพื่อนำไปสู่การลงทุนในพื้นที่ อีอีซี ในอนาคต