IONITY รุกตั้งสถานีชาร์จไฟแบบเร็ว 5 พันแห่งในยุโรป รองรับกระแส EV-Car

อีกไม่กี่ปีข้างหน้ารถยนต์ไฟฟ้าก็จะเข้ามาแทนที่รถยนต์เชื้อเพลิงฟอสซิล ที่ตอนนี้ค่ายรถยนต์ต่างเร่งพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆทั้งในแง่ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่นับวันเติบโตมากขึ้น

มาแรง!! 7-Eleven ประกาศสร้างสถานีชาร์จรถยนต์EV แบบ Quick stop 500 สถานี

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ขับขี่รถยนต์ที่เล็งเห็นความสำคัญของการลดการปล่อยคาร์บอนจากท่อไอเสีย จนทำให้บริษัทผลิตรถยนต์ยี่ห้อต่างๆต้องพร้อมใจกันพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ขับขี่และเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เป็นปัจจัยสำคัญของภาวะโลกร้อน