แคมเปญ reBOX ไปรษณีย์ไทย ยอดส่งคืนกล่อง-ซอง ทะลุ 5.3 แสนกิโลกรัม ย้ำผู้นำ ‘ธุรกิจขนส่งยั่งยืน’ เปลี่ยนที่ทำการเป็นกรีนฮับ หนุนระบบ Circular Economy

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศความสำเร็จของโครงการ reBOX ตลอด 4 ปี มีกล่อง ซอง และกระดาษไม่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกว่า 530,000 กิโลกรัม