สูตร…กิน อยู่ เป็น กับ “เบาหวาน” เช็คค่าน้ำตาลจากแอปฯ

Roche เปิดเผย คนไทยเป็นเบาหวานมากถึง 4.8 ล้านคน หรือเท่ากับ 8.9% ของประชากรทั้งประเทศ จึงไม่ใช่เรื่องแปลก หากเราจะพบว่า มีคนใกล้ชิด หรือแม้กระทั่งตัวเองเป็นเบาหวาน