3 ก้าวต้องคิดต่อของผู้บริหารระดับสูง (C-suites) ในปี ’61

หน้าที่ “ผู้นำ” ในองค์กรสู่ความยั่งยืน หนึ่งมุมที่ต้องคิดต่อ ยุคโลกเชื่อมโยงกันมาก จะได้รับผลกระทบจากภัยไซเบอร์โดยไม่ทันตั้งตัวยิ่งสูงตามไปด้วย