A money บัดดี้ชวนปลูกป่า เริ่มในองค์กร ครั้งที่ 1

โครงการ  A money บัดดี้ชวนทำดี  บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล ระดมทีมพนักงานจิตอาสากว่า 50 คน ร่วมเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์ป่า ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ที่เน้นเรื่องการแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นแก่สังคม

เสื้อเด็กๆใส่เตะบอล มาจากขวดน้ำ PET รีไซเคิล [PR.NEWS]

A money ร่วมบริจาคขวดพลาสติกเปลี่ยนเป็นเสื้อให้น้อง  นำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ผลิตเป็นเสื้อยืดและส่งให้เยาวชนในโครงการ Japan Dream Football Association (JDFA) องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร