แอร์เอเชียเพ้นท์ลายเครื่องบิน ‘Sustainable Asean’ย้ำการท่องเที่ยวยั่งยืน

แอร์เอเชียเปิดตัวลายเครื่องบินใหม่ในแนวคิด ‘Sustainable Asean’ หรือ “อาเซียนยั่งยืน” บนเครื่องบินแอร์บัส เอ320 เพื่อเฉลิมฉลองวันสถาปนาประชาคมอาเซียน เสริมแกร่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก แสดงเจตจำนงในการผลักดันให้แบรนด์อาเซียนเป็นที่รู้จักในระดับโลก และตอกย้ำการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประชากรอาเซี่ยน

จาก Charity สู่ CSR Strategy วันนี้ Air Asia+UNDP Take Off สู่ SDGs

สายการบินแอร์เอเชียและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็นดีพี (United Nations Development Programme – UNDP) ร่วมลงนามประกาศความร่วมมือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย