ครั้งแรกของไทย AIS เร่งสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ เปิดตัว “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์”​ ผ่านระบบการศึกษาทั่วประเทศ

ทักษะด้านดิจิทัล ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เข้ามามีบทบาท และเข้าถึงทั้งเด็ก เยาวชน รวมทั้งประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ทำให้ผู้คนใช้เวลาและทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น

AIS Academy ผนึกกำลังเปิดเวที JUMP THAILAND ชวนคนไทยกระโดดฝ่าวิกฤติ

ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้น ทำให้บทบาทของเทคโนโลยียิ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตในอนาคต สอดคล้องกับภารกิจของ AIS Academy ที่มีเป้าหมายในการสร้างทักษะ องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับคนไทย ทั้งด้านการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะอาชีพ และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยยังคงยึดแนวคิด “ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย” ที่ครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังการทำงานระหว่างภาครัฐ และเอกชน เปิดเวที JUMP THAILAND ชวนคนไทยร่วมกระโดดก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ความท้าทายต่าง ๆ ต่อไปได้

AIS Academy เปิดตัว THE EDUCATORS THAILAND พลิกโฉมระดับการศึกษาไทยสู่ยุคดิจิตอล

ภายใต้บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ทุกภาคส่วนต้องพร้อมตั้งรับเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ภาคธุรกิจเองนอกเหนือจากการต้องพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้ว การจัดเตรียมกำลังพลในแง่ของทรัพยากรบุคคลก็เป็นความสำคัญลำดับต้นๆ ที่องค์กรควรนึกถึงเช่นกัน