อาลีบาบา เพิ่มโอกาสผู้พิการทางสายตา 17 ล้านคนในจีน เข้าถึงองค์ความรู้ได้แบบ On-Demand

ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญภายใต้อีโคซิสเท็มของอาลีบาบา กับโครงการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดได้อย่างเท่าเทียมกับผู้คนทั่วไป